Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1994 roku.
Grupa założycielska opracowała wcześniej statut, a następnie dokonała rejestracji w sadzie.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób dotkniętych chorobą alkoholową oraz ich rodzin, a także osób fizycznych które propagują trzeźwy styl życia.

Do 1998 roku Stowarzyszenie mieściło się przy ulicy Kołomurnej 17a w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej.
W 1998 roku Urząd Miejski przekazał nam lokal przy ulicy Rolnej 5. Budynek został odnowiony i do dziś jest siedzibą Stowarzyszenia.

Jesteśmy członkiem:
Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego w Skierniewicach
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.

Zadaniem Stowarzyszenia jest motywowanie do zaprzestania picia poprzez spotkania otwarte w klubie. Członkowie klubu działają na zasadzie wolontariatu, swoim zasięgiem obejmują cały powiat opoczyński.

W siedzibie Stowarzyszenia organizowane są spotkania integracyjne, grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych, oraz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów.
Istnieje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, i dla osób dotkniętych przemocą domową. Prowadzimy zajęcia zapobiegania nawrotom picia, treningi radzenia ze złością, naukę asertywności oraz warsztaty dla rodziców.
Przy Stowarzyszeniu istnieją grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików (AA), Anonimowych Narkomanów (AN), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). W grupach tych organizowane są mitingi, spotkania robocze. Na co dzień pracują grupy wstępne dla osób współuzależnionych i uzależnionych, prowadzone przez wyspecjalizowanych i doświadczonych wolontariuszy.
Nasi członkowie biorą czynny udział w szkoleniach Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego, Związku Łódzkiego oraz bieżących spotkaniach Zarządów innych Stowarzyszeń.

Stowarzyszenie "OPOKA" organizuje corocznie dla swoich beneficjentów szereg imprezy jak: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Forum Trzeźwościowe, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, Spotkania Wielkanocne i Wigilijne oraz inne spotkania integracyjne typu wycieczki i pielgrzymki, np. do Częstochowy, Lichenia. Jesteśmy również organizatorami w Opocznie Sylwestra Bezalkoholowego.

Przy Klubie Abstynenta istnieje sekcja piłki nożnej. Bierzemy udział w rozgrywkach Ligi Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich woj. łódzkiego, w ramach której organizujemy dwa turnieje w naszym mieście.

Jesteśmy partnerami Urzędów Gmin i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w realizowaniu Gminnych Programów Profilaktyki i Uzależnień.

Stowarzyszenie Abstynenckie „OPOKA”
oferuje swoim członkom i osobą spoza klubu

 »  ZAJĘCIA samopomocowe w odpowiednich warunkach, zapewniając dyskrecję.
 »  WSPÓLNOTĘ zbudowaną na przyjaźni i zaufaniu.
 »  POMOC
innym korzystając z własnego doświadczenia.
 »  POCZUCIE bezpieczeństwa i przynależności jako członek społeczności klubowej.

Nie zwlekaj - przyjdź do Nas.